Вход за клиенти
Забравена парола
 • -
 • A
 • +

назад Новини

 • Промени в Tereza.bg от 01.06.2017 22.06.2017
  1. В бр. 30 от 11 април 2017 г. на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредбата за
  паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
  2. В бр. 23 от 17 март 2017 г. на Държавен вестник е публикувано изменение на Наред-
  ба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Според § 10 на Преходни и...

  Прочети повече
 • Указание за работа с номенклатура ЕКАТТЕ 03.04.2017
  В ДВ бр. 23 от 17.03.2017 г. е публикувано изменение на НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА.

  Прочети повече
 • Промени в декларация 1 през 2017 г. 13.02.2017
  I. Промени в декларация 1 през 2017 г.

  II. Променени кодове в номенклатурата на професиите (НКПД)

  III. Променя се спецификацията на файла UTD2003.TXT.

  Прочети повече
 • Нормативни и законодателни промени през 2017 г. 06.01.2017
  снимка на Нормативни и законодателни промени през 2017 г.
  Публикувани са нормативните промени влизащи в сила от 01.01.2017 година. Включващи промени в осигурителните вноски, увеличение на минимална работна заплата и минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Всички промени са отразени в новата версия на Tereza.bg.

  Прочети повече
 • Нормативни и законодателни промени през 2016 г. 20.01.2016
  снимка на Нормативни и законодателни промени през 2016 г.
  Публикувани са нормативните промени влизащи в сила от 01.01.2016 година. Включващи промяна в ЗДДФЛ – нови служебни бележки, минимална работна заплата за страната, промени в минималния размер на осигурителния доход по икономически дейности и квалификационни групи професии, нова „Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване“. Всички промени са отразени в новата версия на...

  Прочети повече