Вход за клиенти
Забравена парола
 • Нормативни промени

  Нормативни промени

  Указание за работа с номенклатура ЕКАТТЕ в Tereza.bg

 • Тереза

  Тереза

  Иновативно решение за управление на човешките ресурси

 • Регистрирай се

  Регистрирай се

  Започни работа веднага  и се възползвай от гъвкавата ценова политика.

 • Нормативни промени

  Нормативни промени

  В ДВ бр. 23 от 17.03.2017 г. е публикувано изменение на НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА. В ДВ бр. 23 от 17.03.2017 г. е публикувано изменение на НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА.

  Прочети повече!

 • Тереза

  Тереза

  Автоматизира дейностите
  по водене и обработка на Работна заплата и Личен състав.
  Богата функционалност, съчетана с надеждност и сигурност.
  Система, разработена да отговори на изискванията на малки и големи компании.
 • Регистрирай се

  Регистрирай се

  Без първоначална инвестиция, започвате работа веднага.
  Фирми с персонал до пет служителя използват системата напълно безплатно.
  Безплатен тестов период първите 30 дни.
  Регистрирай се и започни работа

Тереза - иновативното решение за управление на човешките ресурси

Тереза е уеб базирана система за управление на персонала, разработена от Тонеган в тенденция с новите технологии и изискванията на нашите клиенти. Системата притежава богата функционалност, изцяло съобразена както с изискванията на трудовото законодателство, така и с добрите практики, прилагани при управление на човешките ресурси.

Тереза се предлага в две версии, под наем и като лиценз, за да отговори на специфичните изисквания, както на малки и средни, така и на големи компании.

Тереза се предлага под наем срещу абонаментна такса през сайта Tereza.bg. Системата е потребителски настроена за да започнете работа веднага след регистрация. Тереза под наем е идеално решение за всяка компания, която желае да се фокусира върху основния си бизнес и да остави техническите подробности в ръцете на специалисти.

Прочети повече

Покупка на лиценз е подходящо решение за клиенти със специфични нужди и индивидуален подход при управлението на своите служители. Богатия функционален апарат на системата и множеството възможности за настройки я правят подходящ инструмент за всяка компания без значение от бизнеса, който развива.

Прочети повече


 • 1

       Към настоящия момент използваме услугите на компанията за системна поддръжка и методическа помощ при решаване на нововъзникнали казуси при управлението на нашата дейност. През цялата ни съвместна работа, специалистите на Тонеган винаги са работили с необходимата точност и бързина, а отношението им към нас е било изключително коректно.

  ВиК Йовковци ООД
 • 2

       Управлението на човешките ресурси в МБАЛ Русе АД има своите специфики свързани с постоянното осъвременяване на квалификацията на медицинския персонал,  заплащането на труда на медицинския и немедицинския персонал, административното обслужване на личния състав, спазване на критериите за акредитация и др. За да бъдат решени тези задачи, Тонеган ООД проведе детайлно предварително проучване и разработи допълнителни функционалности към своя продукт СУЧР „Тереза“. Важен фактор при въвеждането на системата в експлоатация беше и големият обем данни, които трябваше да бъдат обработени поради големият брой заети в МБАЛ Русе – АД почти 1200 лекари, медицински сестри, санитари и поддържащ персонал.

       Удовлетворени сме от работата на екипа по внедряване, поддръжка и обучение на Тонеган ООД, чиято грижа за нашите интереси и компетенции правят съвместните ни отношения стабилни  и коректни.

  МБАЛ – Русе АД
 • 3

       Системата беше предпочетена, защото е проектирана да отговарят на съвременнитеизисквания за управление на човешките ресурси, осигурява цялостно решение. Изключително много сме доволни от поддръжката и навременната реакция при възникването на някакъв проблем или въпроси. Удовлетворенисме от възможностите на продукта и от професионализма на колектива на “Тонеган” ООД.

  Ф+С Агро ООД гр. Русе

     Към настоящия момент използваме услугите на компанията за системна поддръжка и методическа помощ при решаване на нововъзникнали казуси при управлението на нашата дейност. През цялата ни съвместна работа, специалистите на Тонеган винаги са работили с необходимата точност и бързина, а отношението им към нас е било изключително коректно.

ВиК Йовковци ООД
Към всички мнения

03.04.2017

Указание за работа с номенклатура ЕКАТТЕ

В ДВ бр. 23 от 17.03.2017 г. е публикувано изменение на НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА.
Към всички новини
Web Analytics