Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад Правила за ползване

 

Правила за ползване

01.01.2012 г.

Съдържание:

 

1. Дефиниции

Период за обработка – поради факта, че стандартният цикъл за обработка на ТРЗ данни е месец, то клиентите могат да закупуват периоди за обработка, равняващи се на физически месеци, без значение от текущия. Например, през календарен месец Февруари 2012 година клиентите биха могли да закупят периоди януари, февруари и март 2012 г. и да обработват данните на служителите си за съответните периоди.
Сайт – www.tereza.bg;
Тонеган ООД – собственик на сайта Tereza.bg и Услугата;
Услуга – Система за управление на човешките ресурси, предлагана чрез сайт Tereza.bg;
 

2. Регистрация

За да използвате Услугата, Вие трябва да сте регистриран потребител. За целта следва да използвате регистрационната форма в Сайта http://tereza.bg/. Регистрирайки се за Услугата Вие гарантирате, че предоставяте пълни и коректни данни и че ще ни уведомявате незабавно за всякакви настъпили промени. Ние си запазваме правото да Ви откажем достъп до Вашия акаунт, в случай че установим, че дадената от Вас информация е невярна. Ние можем да използваме част от тези данни, например Вашия имейл и/или телефонен номер, за да комуникираме с Вас. Запазваме си правото да Ви изпращаме съобщения за нови услуги и/или но не само, информация, свързана с Услугата, Сайта и други наши дейности.
След регистрация Вие получавате уникални потребителско име и парола за сигурността, на които сте персонално отговорни. Вие следва да ги съхранявате и да не ги разпространявате, както и незабавно да ни уведомите, в случай че установите използването им от трети лица.
 

3. Такси и начини на плащане

С приемането на настоящите условия и при желание за използване на Услугата, Вие се задължавате да заплащате такса на Тонеган ООД в зависимост от избрания от Вас абонаментен план, описан в Сайта.
Използването на Услугата е лимитирано до брой периоди за обработка и функционалност в зависимост от плана, който сте избрали. За повече детайли относно цените и ограниченията, моля посетете страницата абонаментни планове.
В случай че ограниченията, описани в отделните абонаментни планове, правят невъзможно използването на Услугата от Вас, Вие можете да заявите създаване на персонален план, като за целта се свържете с нас чрез координатите, посочени в Сайта.
Плащането се извършва за един, шест или дванадесет периода за обработка, съобразно Вашето желание. Предоставянето на Услугата се прекратява след изчерпване на предплатените периоди за обработка, докато не предплатите за нови.
Преустановяване на Услугата се извършва и при достигане на указаните лимити в избрания от Вас план. За да подновите използването на услугата, Вие следва да преминете на по-висок план или да заявите създаване на персонален. За създаване на персонален план погледнете описаните стъпки по-горе.
Всички планове се плащат в BGN по следните банкови сметки:
Банка: УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG76UNCR75271045240514
Получател: Тонеган ООД
Всички посочени цени са с включен ДДС. За всяко направено от Вас плащане ние Ви издаваме фактура.
Тонеган ООД си запазва възможността по всяко време да променя цените и параметрите на абонаментните планове, а новите условия влизат в сила веднага след тяхното публикуване на Сайта. Клиентите, които са с активни планове, запазват старите условия до изчерпване на предплатените периоди или достигане на указаните в избрания от тях абонаментен план лимити.
 

4. Условия за промяна на абонаментен план

Вие имате правото да направите промяна на абонаментния си план, като се свържете с нас чрез указаните координати в Сайта и в съответствие със следните условия:
Увеличаване на функционалност или броя предплатени периоди за обработка преди изтичане на стария абонаментен план:
Увеличаване на функционалност и/или броя предплатени периоди за обработка е възможно по всяко време. В този случай, ние Ви стартираме нов абонаментен план в зависимост от Вашия избор, а старият го прекратяваме. В случай че сте ползвали отстъпка и искате промяна на абонаментния план преди изразходването на предплатените периоди, то тя се премахва при изчисляване на дължимата от Вас сума. Новия абонаментен план не може да бъде за по-малко предплатени периоди от броя на неизразходваните по предходния. Дължимата сума за новия абонаментен план се изчислява като разлика между таксата на новоизбрания и неизразходваната част на предходния.
Намаляване на функционалност или броя предплатени периоди за обработка преди изтичане на стария абонаментен план:
Намаляване на функционалност, както и намаляване на броя предплатени периоди за обработка, е невъзможно преди изтичане на вече активен абонаментен план.
Промяна на функционалност или броя на предплатени периоди след изтичане на стария абонаментен план:
След изтичане на стария абонаментен план са възможни всякакви промени за новия.
 

5. Отказ от услуга

Вие можете да се откажете от Услугата по всяко време. За целта не е необходимо да предприемате каквото и да е действие. При отказ от услуга не възстановяваме вече платени, но неизразходвани средства. При неплащане на такси за нови периоди ние считаме, че сте се отказали от Услугата. В този случай, ние запазваме Вашите данни за 3 (три) календарни месеца, следващи последния предплатен период, след което ги изтриваме. В случай че желаете, можете да архивирате данните си с помощта на инструментите, предоставени Ви в системата, и да ги съхраните на Ваш собствен носител.
 

6. Декларация за конфиденциалност

Тонеган ООД полага всички усилия Вашата лична неприкосновеност да бъде максимално защитена. Сайтът събира Ваши лични данни само в количество и степен, необходими за изработване на интернет статистика и изпълнение на задължителните изисквания за предоставяне на Услугата. За повече информация се обърнете към Декларация за конфиденциалност.
 

7. Отговорности на клиента

Вие и Вашите потребители сте длъжни да спазвате всички изисквания на настоящите правила, както и на изискванията, правилата и политиките, обявени на Сайта.
Вие следва да контролирате и сте изцяло отговорни за:
- Всички дейности по защита на достъпа до Вашите лични данни, информация за акаунти, потребителски имена и пароли;
- Всички действия, които се случват във Вашия акаунт;
- Вие се съгласявате, че сте отговорни за цялата кореспонденция, която се осъществява чрез Вашия акаунт с нас, без значение кой и по какъв начин е осъществил дадената кореспонденция, както и с всички следствия, произтичащи от нея;
- Вие разбирате и се съгласявате, че Тонеган ООД има право, но не и задължение, да прилага всякакви средства и легални техники за защита на собствените си интереси и да се предпазва от злоупотреби.
 

8. Ограничаване на отговорността

Тонеган ООД не носи отговорност и не дължи обезщетение за неизпълнение на задълженията си, ако Услугата е била използвана при условия и по начин, различни от тези, посочени в документацията към нея, или са нарушени някои от разпоредбите за ползването й, посочени в настоящите правила.
Тонеган ООД не носи отговорност за вреди, причинени от загуба на данни в резултат на използването на Услугата, в който случай оказва незабавно и безвъзмездно съдействие за възстановяването на загубените данни.
Отговорността на Тонеган ООД не може да надвишава стойността на една платена от клиента месечна такса, с изключение на случаите на действия при умисъл и груба небрежност.
Ние си запазваме правото, с цел подобряване на качеството на Услугата, да променяме програмни модули, конфигурации, технически характеристики и условия за функционирането й.
Тонеган ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват със сертификат за форсмажор, издаден от Българската Търговско-Промишлена Палата.
 

9. Гаранции

Ние заявяваме, че ще полагаме всички усилия за предлагане на качествена Услуга, както и че тя ще функционира по начина, описан в прилежащата към нея документация.
Тонеган ООД гарантира, че ще осъвременява системата във връзка с измененията в прилежащото законодателство.
Въпреки това Ви уведомяваме и Вие приемате, че Услугата, както и всички предоставени Авторски Права, се използват такива каквито са (as-is) без никакви гаранции, че са лишени от грешки. Ние си запазваме правото, но нямаме задължения да нанасяме каквито и да е корекции и промени в Услугата и предоставените Авторски Права по всяко време.
Тонеган ООД предоставя на клиентите възможност да се свързват с Центъра за поддръжка на Услугата чрез обявените в Сайта начини. Запитвания се приемат всеки работен ден в часовете от 09.00 до 17.00.
Коригиране на установени и докладвани от клиента грешки в Услугата се извършва безплатно.
Тонеган ООД не носи отговорност за временни прекъсвания на Услугата, както и за неудобства и щети, причинени в следствие от това.
 

10. Обезщетение

Вие се съгласявате да предпазвате Тонеган ООД, нейните изпълнители, както и техните директори, ръководители, служители и представители от и срещу всякакви искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването на Услугата, включително, но не само от Вашето нарушение на настоящото споразумение.
 

11. Промяна в правилата за ползване

Тонеган ООД си запазва правото по всяко време да нанася корекции или промени в настоящите правила.
За всяка корекция на правилата Вие ще бъдете уведомявани по имейл, а тяхната последна актуална версия ще бъде публикувана на Сайта. Новата версия на правилата влиза в сила от датата на нейната публикация в Сайта.
Вие се задължавате редовно да проверявате правилата за промени и ако продължите използването на Услугата, това автоматично означава, че ги приемате.
Разграничаване на всяка версия ще се извършва по датата на влизане в сила, отбелязана в хедъра на документа.
 

12. Разни

Настоящото споразумение замества всички предишни споразумения, писмени или устни договорки, между страните.
Настоящото споразумение ще бъде задължително и влиза в употреба в полза на страните и техните правоприемници.
Тонеган ООД може да определи правоприемник на настоящото споразумение от своя страна по силата на промяна в собствеността си в резултат на сливане, придобиване или продажба на всички или почти всички активи на дружеството.
Вие се съгласявате, че всяко нарушение на това споразумение може да доведе до непоправима вреда за Тонеган ООД и по този начин, в допълнение към други средства за защита, които могат да бъдат на разположение, Тонеган ООД има право на претенции за справедливо обезщетение.


Тереза се предлага под наем срещу абонаментна такса през сайта Tereza.bg. Системата е потребителски настроена за да започнете работа веднага след регистрация. Тереза под наем е идеално решение за всяка компания, която желае да се фокусира върху основния си бизнес и да остави техническите подробности в ръцете на специалисти.

Прочети повече

Покупка на лиценз е подходящо решение за клиенти със специфични нужди и индивидуален подход при управлението на своите служители. Богатия функционален апарат на системата и множеството възможности за настройки я правят подходящ инструмент за всяка компания без значение от бизнеса, който развива.

Прочети повече