Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад новини и събития

Упътване за попълване на необлагаемите доходи в справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

31.01.2023

Добавена е нова функционалност за попълване на необлагаеми доходи в процеса на съставяне на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г. в Тереза.

1. Справки -> Справка ДОД -> Избират се маркират всички предварително подготвени Служебни бележки.

2. Бутон „Нова Декларация 73.6“ или Бутон „Попълване на необлагаемите доходи“

3. Следва екран „Необлагаеми доходи – Параметри“. Този екран е необходим за попълване на кодове начисления, с които през годината през фишовете са начислени различни НЕоблагаеми доходи. 

 
Избира се „От период“ – 2021/12, „До период“ – 2022/11.
Тереза автоматично зарежда кодове начисления, които са разпознати като НЕоблагаеми доходи и ги разпределя по съответните кодове по номенклатурата на НАП. Потребителят може да добави или изтрие даден код. Ако се добави код начисление, което е облагаем доход Тереза издава предупредително съобщение. Следва бутон „Продължение“. Минава обработка, след която във всяка декларация се зареждат редове за НЕоблагаемите доходи по лица, които ще се включат във файла.
 
4. НЕоблагаеми доходи, които НЕ са минали през фиша на лицата могат да се добавят ръчно в декларацийте или да се импортират с ".csv" файл със следния формат:
Year; IdentType; Ident; Name; EmployerEik; EmployerName; IncomeCode; Income;
Година (2022); Вид ЕГН/ЛНЧ(0 за ЕГН, 2 за ЛНЧ); ЕГН;  Имена (незадължително – да не се попълва);  БУЛСТАТ на фирмата;  Код на дохода (104, 105, 106, 107, 108 или 109);  Сума по кода за цялата година;
 
5. Влизате в екран „Декларация по чл.73 ал.6 – справка“ и чрез бутон „Към НАП“ създавате xml – файла за справката по чл. 73, ал. 6.
 
6. За следваща (повторна) работа със справките от Екран Справки / Справка ДОД от бутон „Декларации“ влизате в таблица „Декларация по чл.73 ал.6“. Тук се пази хронология на приемането, т. е. колко пъти сте извършвали това действие. Можете да избирате коя порция от данни да ползвате, като кликнете на съответния ред. В най-дясната колона е отбелязана датата и часа, когато е създаден файла.
 
7. Получавате (download) файл с име Dec73_6_ГГГГ_ММ_ДД.zip, който съдържа xml – файл със същото име.
 
8. Възможно е повторно действие от т. 1 до т. 7 при необходимост. Важно е да се знае, че удръжките на код 561 във фишовете не се изтриват автоматично при изтриване на декларациите. Това трябва да се направи ръчно от екран „Работа с фишове/Лични фишове“.
 
9. При необходимост от корекция на вече подадени данни от Екран Справки / Справка ДОД от бутон „Декларации“ влизате в таблица „Декларация по чл.73 ал.6“ (вж. т. 2), избирате съответната порция за годината (подадената в НАП) и после от списъка с лицата се маркират тези за корекция и чрез бутона „Копиране“ се копират в началния екран „Справка ДОД“. Там се правят промените и после се повтарят съответните действия до получаване на нов файл.
 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Бутонът „Изчитане на изравнителни удръжки“ се използва САМО в случай на специална корекция, при която е необходимо да се заместят суми в декларациите, като се попълнят тези от фишовете, т.е. пренасят се сумите от код удръжка 561 във файла за НАП. Винаги преди предаването на файла правете съответните проверки!


Към всички новини Предишна