Вход за клиенти
Забравена парола
 • -
 • A
 • +

назад новини и събития

Справка по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за 2020 г.

04.01.2021

I. Файл за справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

 1. 1. Екран Граждански договори / Справки / Годишна справка
 2. 2. Избирате година
 3. 3. Бутон „Автоматично създаване“. Минава процес. Създават се съответен брой редове на базата на изплатените граждански договори.
 4. 4. Маркирате и следва бутон „Създаване на Декл. 73, ал. 1“
 5. 5. Чрез бутон „Към НАП“ създавате xml – файла за справката по чл. 73, ал. 1.
 6. 6. Получавате (download) файл с име Dec73_1_ГГГГ_ММ_ДД.zip, който съдържа xml – файл със същото име.

II. Файл за справка по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ

 1. 1. Екран Справки / Справка ДОД натискате бутон „Автоматично попълване“.
  - "Заплатата се изплаща през текущият месец" определя периодите включени в изчислението.
  - "Нулиране на полетата за въвеждане" изчиства вече въведени ръчно данни по годишните бележки, ако процеса се пуска повторно.
 2. 2. Натискате отново бутон „Автоматично попълване“, с което генерираме годишни бележки за всички служители, които са работили през годината.
 3. 3. Ако имаме представени декларации за данъчни облекчения, въвеждаме сумите по индивидуалните бележки на служителите.
 4. 4. Разликата от годишно изравняване се начислява като маркираме всички служебни бележки и натиснем бутон "Изравнителни удръжки".
 5. 5. В екрана за създаване на изравнителни удръжки избираме година, аргумент и период за вмъкване. С натискане на "ОК" се начислява удръжка за разликата.
 6. 6. За създаване на Декларация по чл. 73.6 маркираме всички служебни бележки и натискаме бутон „Нова Декларация 73.6“.
 7. 7. От екран "Декларация по чл.73 ал.6 - справка" с бутон "Към НАП" записваме архив на локалният ни компютър, който съдържа XML файл със справката. 
 8. 8. От екран Справки / Справка ДОД чрез бутон „Декларации“ са достъпни всички създадени „Декларация по чл.73 ал.6“. Тук се пази хронология на вече създадените декларации.

Към всички новини Следваща Предишна