Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад новини и събития

Промени в Tereza.bg от 01.06.2017

22.06.2017

1.  В бр. 30 от 11 април 2017 г. на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. От 01.06.2017 г. влизат в сила някои промени в Приложения № 9, 10 и 11, които се предават по електронен път в НОИ. Считано от 17.06.2017 г. при генериране на файл за НОИ на въведените в ТЕРЕЗА болнични той е с новия формат. По указание на НОИ с новия формат на приложенията се работи и при корекции за стари периоди. Няма промяна при работа с болничните листове и при генериране на файла за НОИ.

2. В бр. 23 от 17 март2017 г. на Държавен вестник е публикувано изменение на Наред- ба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Според § 10 на Преходни и Заключителни разпоредби в срок до 30 октомври 2017 г. работодателят изпраща уведомления съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори.

 

Какво трябва да се направи в ТЕРЕЗА:

а) Попълват се кодовете на ЕКАТТЕ в номенклатура „Населени места“ (ако не са попълнени).

б) Попълват се кодовете на „Населени места“ в номенклатура „Производствени звена“ (ако не са попълнени).

Екранът „Към НАП – Документи“ трябва да изглежда така, т.е. да няма текущи документи за изпращане.

в) Бутон „Документи неподадени към 01.04.2017“.

Минава процес на обработка и излиза списък с документи за предаване. При пререгистрацията на договорите НЕ се обработват договори с вид осигурен 10, 12 и 13.

г) Бутон „Към НАП“.

Генерира се файл.

Ако не са въведени кодовете от а) и б) във файла в полето за ЕКАТТЕ се попълва „00000“.

 

Дадена е възможност за повторно генериране на файла.

От екран „Към НАП – Документи“, бутон „Предишни изпращания“, след това се кликва на реда със съответната дата. Има три бутона:

- „Отбелязване за ново изпращане“

- „Нулиране на флага за ново изпращане“

- „Нулиране датата на изпращане“

Чрез първия и/или третия бутон може да се повтори процеса за генерация на файла.


Към всички новини Следваща Предишна