Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад новини и събития

Нормативни и законодателни промени през 2018 г.

16.01.2018

Указания за 2018 г.

 

1. Проценти за осигуровки както следва (има промяна) (ДВ, бр. 61 от 2015 г. и ДВ, бр. 98 от 2016 г.):

ФОНД

Лични

Работодател

Общо

1959

1960

1959

1960

1959

1960

1. Пенсии

 

- 3 катег.

8.34+0.44=8.78

6.14+0.44=6.58

10.46+0.56=11.02

7.66+0.56=8.22

19.80

14.80

- 1,2 катег.

8.34+0.44=8.78

6.14+0.44=6.58

13.46+0.56=14.02

10.66+0.56=11.22

22.80

17.80

- ДЗПО-2 к.

-

7

7

- ДЗПО-1 к.

-

12

12

-соц.разходи 3 катег.

8.78+1.4+0.4=10.58

6.58+1.4+0.4=8.38

11.02+2.1+0.6=13.72

8.22+2.1+0.6=10.92

24.30

19.30

-соц.разходи 1, 2 катег.

8.78+1.4+0.4=10.58

6.58+1.4+0.4=8.38

14.02+2.1+0.6=16.72

11.22+2.1+0.6=13.92

27.30

22.30

2. ОЗМ

1.40

2.10

3.5

3. Безработица

0.40

0.60

1

4. ТЗПБ

По групи основни икономически дейности

5. УПФ

-

2.20

-

2.80

-

5

- соц. разходи

-

2.20

-

2.80

-

5

6. ГВРС

-

-

-

7. Здравно

3.20

4.80

8

 

2. Промени в законодателството

a) Увеличени осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ (вж. таблицата).

 

b) Минимална работна заплата за страната – от 1 януари 2018 г. - 510 лв. (Постановление № 316 от 20 декември 2017 г., ДВ, бр. 102 от 2017 г.).

 

c) Променя се минималния размер на осигурителния доход по икономически дейности и квалификационни групи професии. (ДВ, бр. 99 от 2017 г.). 

 

d) Има промени в таблицата за Диференцираните осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ” за 2017 г. (ДВ, бр. 99 от 2017 г.)

 

e) Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 510 лв. (ДВ, бр. 99 от 2017 г.). Отпада таблицата за базов доход от предходната година – вече е фиксиран размер.

 

f) Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 350 лв. (ДВ, бр. 99 от 2017 г.)

Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е база за  здравна осигуровка за болнични и неплатен отпуск е нов и е съответно 510 лв и 255 лв. 

g) Максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв. (не променя се) (ДВ, бр. 99 от 2017 г.).

 

h) Осигуровката за фонд ГВРС не се удържа и за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 2017 г.)

 

i) Кодовете за плащане на осигуровките и данъка остават същите – 110000 за ДОД, 551111 за ДОО, 561111 за здравно и 581111 за ДЗПО.

 

j) Има нови и променени кодове в номенклатурата на професиите (НКПД) (Заповед № РД 01-1015 от 21.12.2017 г. на Министъра на труда и социалната политика).

 

k) Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението.

 

Екипът на Тонеган Ви пожелава успешна година!


Към всички новини Следваща Предишна