Вход за клиенти
Забравена парола
 • -
 • A
 • +

назад новини и събития

Указание за работа с номенклатура ЕКАТТЕ

03.04.2017

В ДВ бр. 23 от 17.03.2017 г. е публикувано изменение на НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА. Въвежда се следене на код на населеното място по националната номенклатура ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – ekatte.com), който се свързва с работното място на работника/служителя. По-долу са дадени указания за необходимите действия на потребителите в ТЕРЕЗА.БГ:

 • 1. Нов екран „Настройка/Населени места по ЕКАТТЕ“ – импортирана е цялата национална номенклатура. Потребителят има възможност за справка. ТЕРЕЗА.БГ ще отразява всички промени своевременно.
 •  
 • 2. В екран „Настройка/Номенклатури/Населени места“ е необходимо да се попълни кода по ЕКАТТЕ само за тези населени места, които са свързани с работните места (производствените звена) на фирмата. Не е задължително да се попълват всички.


  ВАЖНО!
  Да се обърне внимание на кода на областта на населеното място при случаите с еднакви имена.
 •  
 • 3. В екран „Настройка/Номенклатури/Производствени звена“ е необходимо да се попълни поле „Населено място“.

   
 •  
 • 4. При валидиране на документ за изпращане в НАП (трудов договор, допълнително споразумение, заповед за прекратяване на трудов договор) ТЕРЕЗА.БГ създава запис, който се вижда от екран „Към НОИ и НАП/Към НАП-Документи“


  ВАЖНО!
  Бутона „Към НАП“ има три варианта и работи както следва:
  - Към НАП – автоматично – създава файл със спецификацията преди 01.04.2017 (UTD2003.TXT), ако текущата дата на компютъра е преди тази. Иначе създава файл по новата спецификация (UTD62_2017.TXT).
  - Към НАП – след 1 април 2017 - създава файл по новата спецификация (UTD62_2017.TXT).
  - Към НАП – преди 1 април 2017 - създава файл по старата спецификация (UTD2003.TXT).Към всички новини Следваща Предишна