Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад новини и събития

Нормативни и законодателни промени през 2017 г.

06.01.2017

1. Проценти за осигуровки както следва (има промяна) (ДВ, бр. 61 от 2015 г. и ДВ, бр. 98 от 2016 г.):

ФОНД

Лични

Работодател

Общо

1959

1960

1959

1960

1959

1960

1. Пенсии

 

- 3 катег.

7.90+0.44=8.34

5.70+0.44=6.14

9.90+0.56=10.46

7.10+0.56=7.66

18.80

13.80

- 1,2 катег.

7.90+0.44=8.34

5.70+0.44=6.14

12.90+0.56=13.46

10.10+0.56=10.66

21.80

16.80

- ДЗПО-2 к.

-

7

7

- ДЗПО-1 к.

-

12

12

-соц.разходи 3 катег.

8.34+1.4+0.4=10.14

6.14+1.4+0.4=7.94

10.46+2.1+0.6=13.16

7.66+2.1+0.6=10.36

23.30

18.30

-соц.разходи 1, 2 катег.

8.34+1.4+0.4=10.14

6.14+1.4+0.4=7.94

13.46+2.1+0.6=16.16

10.66+2.1+0.6=13.36

26.30

21.30

2. ОЗМ

1.40

2.10

3.5

3. Безработица

0.40

0.60

1

4. ТЗПБ

По групи основни икономически дейности

5. УПФ

-

2.20

-

2.80

-

5

- соц. разходи

-

2.20

-

2.80

-

5

6. ГВРС

-

-

-

7. Здравно

3.20

4.80

8

 

2. Промени в законодателството

a) Увеличени осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ (вж. таблицата).

b) Промяна в осигурителните вноски за социалните разходи (вж. таблицата).

c) Минимална работна заплата за страната – от 1 януари 2017г. - 460 лв.(Постановление № 372 от 22 декември 2016 г., ДВ, бр. 103от 2016г.).

d) Променя се минималния размер на осигурителния доход по икономически дейности и квалификационни групи професии. (ДВ, бр. 98 от 2016 г.).

e) Има промени в таблицата за Диференцираните осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ” за 2017г. (ДВ, бр. 98от 2016г.)

f) Няма промени в Националната класификация на професиите и длъжностите.

g) Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица става по следната таблица съобразно облагаемия им доход за 2015г(ДВ, бр. 98 от 2016 г.):
а) до 5400 лв. - 460 лв.
б) от 5400.01лв. до 6500 лв. – 500лв.
в) от 6500.01лв. до 7500 лв. – 550 лв.
г) над 7500лв. – 600 лв.;

Минималният месечен размер на  оси­гурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015г., както  и за започналите дейност през 2016г. и 2017г. е 460 лв.(ДВ, бр. 98от 2016г.)
 

h) Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 300 лв.(ДВ, бр. 98от 2016г.)

Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е база за  здравна осигуровка за болнични и неплатен отпускенов и есъответно 460 лв и 230 лв.

i) Максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв. (не променя се) (ДВ, бр. 98от 2016г.).

j) Осигуровката за фонд ГВРС не се удържа и за 2017г.(ДВ, бр. 98от 2016г.)

k) Кодовете за плащане на осигуровките и данъка остават същите – 110000 за ДОД, 551111 за ДОО, 561111 за здравно и 581111 за ДЗПО.

l) В Кодекса за социално осигуряване:

Промяна в осигуровките за социалните разходи - чл. 6, ал. 12:
Върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски, определени съответно по реда на ал. 3 и 5.

Нова алинея в чл. 6, ал. 17:
Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време заповече от един месец е равен на сбора от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, аза лицата, за които не е определен минималеносигурителен доход – минималната работназаплата за страната, за месеците от периода,за който е установено сумираното отчитанена работното време.

 

Екипът на Тонеган Ви пожелава успешна година!


 


Към всички новини Следваща Предишна