Вход за клиенти
Забравена парола
 • -
 • A
 • +

назад Център за поддръжка

 • Функционално

  В допълнение към функционалния обхват на Тереза, Тонеган предлага висококвалифицирани консултантски услуги, свързани с внедряване, обучение за работа, използване и последващо развитие на системата.

  Изградените консултантски екипи в Тонеган са с изключително богат опит, натрупан в множество успешни проекти за клиенти от различни бизнес сфери.

  Всеки клиент на Тонеган може да се възползва от голямо разнообразие от допълнителни услуги в зависимост от своите конкретни нужди.
    • Oбучения

   Секцията Обучения в сайта е предназначена за самоусъвършенстване и подпомагане на потребителите в работата им със системата за управление на Човешките ресурси Тереза. За заявка на обучение по определена тема или функционалност от системата, можете да се обръщате към нашите консултанти на имейл support@tereza.bg. • Семинари

  В момента секцията е в процес на разработка.

  Секцията е предназначена за провеждане на онлайн семинари, свободно достъпни за всички потребители на Tereza.bg. Провежданите семинари ще са на теми предложени от потребителите или относно нови функционалности, разработени в системата. Можете да предлагате теми за провеждане на семинари на имейл support@tereza.bg. • 1

       Към настоящия момент използваме услугите на компанията за системна поддръжка и методическа помощ при решаване на нововъзникнали казуси при управлението на нашата дейност. През цялата ни съвместна работа, специалистите на Тонеган винаги са работили с необходимата точност и бързина, а отношението им към нас е било изключително коректно.

  ВиК Йовковци ООД
 • 2

       Управлението на човешките ресурси в МБАЛ Русе АД има своите специфики свързани с постоянното осъвременяване на квалификацията на медицинския персонал,  заплащането на труда на медицинския и немедицинския персонал, административното обслужване на личния състав, спазване на критериите за акредитация и др. За да бъдат решени тези задачи, Тонеган ООД проведе детайлно предварително проучване и разработи допълнителни функционалности към своя продукт СУЧР „Тереза“. Важен фактор при въвеждането на системата в експлоатация беше и големият обем данни, които трябваше да бъдат обработени поради големият брой заети в МБАЛ Русе – АД почти 1200 лекари, медицински сестри, санитари и поддържащ персонал.

       Удовлетворени сме от работата на екипа по внедряване, поддръжка и обучение на Тонеган ООД, чиято грижа за нашите интереси и компетенции правят съвместните ни отношения стабилни  и коректни.

  МБАЛ – Русе АД
 • 3

       Системата беше предпочетена, защото е проектирана да отговарят на съвременнитеизисквания за управление на човешките ресурси, осигурява цялостно решение. Изключително много сме доволни от поддръжката и навременната реакция при възникването на някакъв проблем или въпроси. Удовлетворенисме от възможностите на продукта и от професионализма на колектива на “Тонеган” ООД.

  Ф+С Агро ООД гр. Русе

     Към настоящия момент използваме услугите на компанията за системна поддръжка и методическа помощ при решаване на нововъзникнали казуси при управлението на нашата дейност. През цялата ни съвместна работа, специалистите на Тонеган винаги са работили с необходимата точност и бързина, а отношението им към нас е било изключително коректно.

ВиК Йовковци ООД
Към всички мнения

31.01.2023

Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Доходи(облагаем или необлагаем), които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.
Към всички новини