Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад Функционалност

Функционалният обхват на Тереза може да се раздели условно на четири основни направления - Личен състав, ТРЗ, Каса и Човешки ресурси. Отделните направления в системата са обхванати в интегрирана среда като информацията създавана в тях става автоматично достъпна до останалите. Направленията са условно обособени като всяка компания може сама да определи ролята на своите отдели, създавайки правила за достъп и присвоявайки им функции, така че да създаде организация на работа максимално доближаваща се до тяхната структура.

Личен състав

Личен състав обхваща дейностите, свързани с установяването на трудово-правните взаимоотношения и работа с документи, касаещи различни видове отсъствия.

Ключови характеристики:

Работа с трудови договори
Първи трудов договор
Втори трудов договор
Допълнително споразумение
Заповеди за прекратяване на трудово-правните взаимоотношения
Граждански договори
Сметки за изплатени суми
План на плащанията
Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
Годишна служебна бележка
Автоматично генериране на Декларация 1
Справка за изплатени доходи на физически лица
Отсъствия
Болнични
Заповеди за отпуски
Заповеди за прекратяване на отпуски
Други отсъствия
Щатно разписание
Сменни графици
Сумирано изчисляване на работното време
Следене на извънреден, празничен, нощен труд
Автоматично преизчисление на възнагражденията
Коригиране на графиците спрямо отсъствията
Проверки за спазване на законовите изисквания за работно време
Подаване на Декларация 1 за вид осигурен 16

 

ТРЗ

Обединява функциите, свързани с начисляване на работни заплати, бонуси и др. начисления, изчисляване на удръжки (лични и за сметка на работодател), начисляване на аванси и други.

Ключови характеристики:

Калкулация на начисления и удръжки
Начисляване на аванси
Разпределяне на суми по звена
Работни карти
Създаване и поддържане на потребителски архив на суми


Каса

Направление каса подпомага работата, свързана с изплащане на начислените заплати, аванси, бонуси и др.

Ключови характеристики:

Работа с фишове
Ведомости
Служебни бележки
Предаване на данни към банки за масово плащане на заплати


Човешки ресурси

Направление човешки ресурси обхваща всички дейности, свързани с управление на човешките ресурси в организацията.

Ключови характеристики:

Работа с досиета на служителите
Квалификация
Обучения


Всички направления са обхванати с мощнo средствo за анализ на данните, позволявайки на всеки отдел свободно да дефинира необходимите за тях отчети и справки и анализи.

 

Системата поддържа интерфейс на данните посредством "Подготовка за осчетоводяване". Генерираните файлове са напълно съвместими за приемане в ТОНЕГАН ERP. За други системи за управление е нужна допълнителна настройка.Покупка на лиценз за Тереза или под наем на Tereza.bg ?

Двете версии на Тереза се различават по начина на предоставяне на софтуера и договорните отношения между Тонеган ООД и клиента. На сайта Tereza.bg системата се предлага като услуга под наем срещу заплащане на месечна такса.  Покупка на лиценз препоръчваме на клиенти, които имат специфични изисквания за управление на човешките си ресурси. При колебание коя версия е подходяща за Вашата компания можете да се свържете с нашите консултанти на sales@tereza.bg.


Не сте намерили отговор на въпросите си до тук? въпроси и отговори