Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад Функционалност

Функционалният обхват на Тереза може да се раздели условно на четири основни направления - Личен състав, ТРЗ, Каса и Човешки ресурси. Отделните направления в системата са обхванати в интегрирана среда като информацията създавана в тях става автоматично достъпна до останалите. Направленията са условно обособени като всяка компания може сама да определи ролята на своите отдели, създавайки правила за достъп и присвоявайки им функции, така че да създаде организация на работа максимално доближаваща се до тяхната структура.

Личен състав

Личен състав обхваща дейностите, свързани с установяването на трудово-правните взаимоотношения и работа с документи, касаещи различни видове отсъствия.

Ключови характеристики:

Работа с трудови договори
Първи трудов договор
Втори трудов договор
Допълнително споразумение
Заповеди за прекратяване на трудово-правните взаимоотношения
Граждански договори
Сметки за изплатени суми
План на плащанията
Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
Годишна служебна бележка
Автоматично генериране на Декларация 1
Справка за изплатени доходи на физически лица
Отсъствия
Болнични
Заповеди за отпуски
Заповеди за прекратяване на отпуски
Други отсъствия
Щатно разписание
Сменни графици
Сумирано изчисляване на работното време
Следене на извънреден, празничен, нощен труд
Автоматично преизчисление на възнагражденията
Коригиране на графиците спрямо отсъствията
Проверки за спазване на законовите изисквания за работно време
Подаване на Декларация 1 за вид осигурен 16

 

ТРЗ

Обединява функциите, свързани с начисляване на работни заплати, бонуси и др. начисления, изчисляване на удръжки (лични и за сметка на работодател), начисляване на аванси и други.

Ключови характеристики:

Калкулация на начисления и удръжки
Начисляване на аванси
Разпределяне на суми по звена
Работни карти
Създаване и поддържане на потребителски архив на суми


Каса

Направление каса подпомага работата, свързана с изплащане на начислените заплати, аванси, бонуси и др.

Ключови характеристики:

Работа с фишове
Ведомости
Служебни бележки
Предаване на данни към банки за масово плащане на заплати


Човешки ресурси

Направление човешки ресурси обхваща всички дейности, свързани с управление на човешките ресурси в организацията.

Ключови характеристики:

Работа с досиета на служителите
Квалификация
Обучения


Всички направления са обхванати с мощнo средствo за анализ на данните, позволявайки на всеки отдел свободно да дефинира необходимите за тях отчети и справки и анализи.

 

Системата поддържа интерфейс на данните посредством "Подготовка за осчетоводяване". Генерираните файлове са напълно съвместими за приемане в ТОНЕГАН ERP. За други системи за управление е нужна допълнителна настройка.Защитени ли са моите данни в системата Tereza.bg?

Едно от предимствата на модела, по който се предлага уеб базираната система Tereza.bg, е отделянето на много голям ресурс от страна на разработчиците и на дейта центърът за защита на информацията в системата. В допълнение към надежно съхраняваната информация, всички връзки към сайта, системата и клиента са криптирани чрез SSL сертфикат.


Не сте намерили отговор на въпросите си до тук? въпроси и отговори