Вход за клиенти
Забравена парола
 • -
 • A
 • +

назад За компанията

Контакт Продажба

Телефони

Тел. (058) 603 336
Тел. (087) 87 38 333
GSM: (088) 88 95 111

e-mail

skype
Прес информация Прес материали

История

Тонеган (www.tonegan.bg) е водещ доставчик на интегрирани бизнес решения. Основана през 1992 г.  в България, компанията специализира в разработката, внедряването и поддръжката на системи за управление на бизнеса.

През всички години на своето съществуване Тонеган се доказа като лоялен партньор, спечелил доверието на множество клиенти в страната.

Мисия

Мисията на Тонеган е да предлага иновативни решения за управление на бизнеса, основани на най-добрите практики и адаптирани към регионалните специфики.

Основната цел на дружеството е да съдейства на компаниите в техния поход към по-добър и сигурен бизнес.

Екип

Към момента Тонеган разполага с над 35 квалифицирани специалисти, ангажирани с развитие, внедряване и поддръжка на продуктите. Прилаганата от тях методология за внедряване на системите, гарантира ниска стойност на придобиване и бързо възвръщане на първоначалните инвестиции.

Изградените екипи от консултанти и разработчици в Тонеган гарантират успеха на всеки проект, а след успешното му приключване се полагат непрестанни грижи за неговата жизненост в динамичната и постоянно променяща се среда.

Решения

Решенията, разработвани от Тонеган, обхващат бизнес процесите, протичащи в организациите, гарантирайки гладкото им протичане, а мениджърите получават мощни инструменти за вземане на информирани и навременни решения.


 • 1

       Към настоящия момент използваме услугите на компанията за системна поддръжка и методическа помощ при решаване на нововъзникнали казуси при управлението на нашата дейност. През цялата ни съвместна работа, специалистите на Тонеган винаги са работили с необходимата точност и бързина, а отношението им към нас е било изключително коректно.

  ВиК Йовковци ООД
 • 2

       Управлението на човешките ресурси в МБАЛ Русе АД има своите специфики свързани с постоянното осъвременяване на квалификацията на медицинския персонал,  заплащането на труда на медицинския и немедицинския персонал, административното обслужване на личния състав, спазване на критериите за акредитация и др. За да бъдат решени тези задачи, Тонеган ООД проведе детайлно предварително проучване и разработи допълнителни функционалности към своя продукт СУЧР „Тереза“. Важен фактор при въвеждането на системата в експлоатация беше и големият обем данни, които трябваше да бъдат обработени поради големият брой заети в МБАЛ Русе – АД почти 1200 лекари, медицински сестри, санитари и поддържащ персонал.

       Удовлетворени сме от работата на екипа по внедряване, поддръжка и обучение на Тонеган ООД, чиято грижа за нашите интереси и компетенции правят съвместните ни отношения стабилни  и коректни.

  МБАЛ – Русе АД
 • 3

       Системата беше предпочетена, защото е проектирана да отговарят на съвременнитеизисквания за управление на човешките ресурси, осигурява цялостно решение. Изключително много сме доволни от поддръжката и навременната реакция при възникването на някакъв проблем или въпроси. Удовлетворенисме от възможностите на продукта и от професионализма на колектива на “Тонеган” ООД.

  Ф+С Агро ООД гр. Русе

     Към настоящия момент използваме услугите на компанията за системна поддръжка и методическа помощ при решаване на нововъзникнали казуси при управлението на нашата дейност. През цялата ни съвместна работа, специалистите на Тонеган винаги са работили с необходимата точност и бързина, а отношението им към нас е било изключително коректно.

ВиК Йовковци ООД
Към всички мнения

31.01.2023

Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Доходи(облагаем или необлагаем), които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.
Към всички новини