Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад Работа с аванси

 

В много фирми съществува практика да бъдат раздавани предварително парични суми на служителите за определен период. Тези суми се приспадат от чистата сума за получаване след изчисляването и за същия период и се наричат Аванс. В Тереза е реализирана функционалност, обезпечаваща практиката по използване на авансите. За отразяване на раздадени аванси в Тереза се съставя специален документ.

От меню Работа с фишове -> Аванс

 

Страницата съдържа таблица, всеки ред от която съответства на създаден вече документ за аванс. Всеки документ се идентифицира със своя код, отнася се за конкретен период на конкретна фирма, ползва съответно подходящо дефинирана удръжка за аванс, обхваща част от персонала на определено звено и е валидиран или не. Всички полета в таблицата са пасивни и са характеристики на създадени вече документи за аванс. Достъпни са всички дефинирани бъдещи периоди в обратен ред след работния за фирмата период.
 
Нов документ за аванс може да бъде създаден чрез страницата „Аванс – Създаване”. До нея се достига чрез бутона „Нов аванс” от страниците „Аванс” и „Аванс – справка”.
 
 
В полетата „За период”, „Звено” и „Удръжка” се въвеждат стойности, които са идентифициращи за новия документ за аванс. След записа им, този документ е вече създаден и в таблицата „Служители с аванси” можем да добавяме служители от съответните фирма и звено или да изтриваме служители, поместени вече в таблицата. Стойността на аванса се получава според дефиницията на посочената удръжка за аванс в идентифициращата част.
 
След валидирането на документ за аванс за всеки служител от таблицата „Служители с аванси”, във фиша му за съответния период, се генерира удръжка за аванс със съответния от документа код и стойност, равна на стойността от полето сума.