Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад Обучения

Настройка на номенклатури


От началната страница се избира меню Настройки -> Номенклатури

Номенклатурите са списъци от елементи за квалифициране на информация. В Tereza.bg те са разделени на два типа - системни и потребителски. Системните са зависими основно от законодателството и са относително постоянни, а при нужда от промяна те се коригират от производителя. Потребителските номенклатури са изцяло зависими от предмета на дейност и се коригират, попълват и поддържат от потребителите в системата.

За да се започне работа със системата е нужно да се направят настройки на следните номенклатури:

Вид работно време

Номенклатура, характеризираща почасовата заетост във фирмата. При откриване на фирма в тази номенклатура се създава елемент 1 „Вид работно време 1”, който трябва да бъде променен на 1 „Пълно” и да се допълнят другите, виж фигурата долу.

Категории персонал

Тази номенклатура е характеристика на длъжността. За всяка длъжност се оказва към коя категория персонал принадлежи. За да може да се използва, първо трябва да се попълнят елементите в номенклатурата.

 

Длъжности

Това е една от най-важните номенклатури в Тереза. От нея се извлича информация за процеси, обработки и изчисления, свързани с оперативната работа. За въвеждане на нов елемент трябва да се влезе в Настройки -> Номенклатури -> Длъжности и да се натисне бутон „Нова длъжност”. Отваря се страница Длъжности – създаване.

 

 

На фигурата е показан пример за попълване на длъжност. Важните полета са:

Код –попълва се произволно избран от потребителя код
Име –наименование на длъжността във фирмата
НКИД, НКПД –избира се от националните класификатори икономическа дейност и код на длъжността по НКПД
Пореден номер на икономическата дейност на осигурителя
Категория персонал –избира се елемент от номенклатурата, описана по-горе
Начисление за клас за фишове и документи – ако във фирмата се изплаща допълнително възнаграждение за прослужено време се избира код „201 – Клас” и в двете полета
Начисление за основна заплата – избира се код „101 - Работна заплата”

След попълване на полетата се натиска бутон запис. Така трябва да се попълнят всички длъжности преди започване на оперативна работа.

Производствени звена

Това е списък на всички звена, отдели или направления в една фирма според структурата на различните фирми. Задължително трябва да има поне един елемент.

Населени места

Списък на градове, села и общини, използвани във фирмата. За да може да се посочи общината на всяко населено място, трябва първо тя да бъде вкарана като елемент на същата номенклатура. За улеснение може да се приеме, че кодът на населеното място е равен на пощенския код. Виж фигурата долу.

 

Номенклатурите „Образования”, „Категории персонал”, „Специалности", Синдикати”, „Учебни заведения”, „Специализации и Касиери” са потребителски и се използват в документи за характеризиране на служителите. Те се попълват и поддържат от потребителите на Тереза.

Номенклатури Начисления, Удръжки, Отсъствия "Отпуски", Отсъствия "Болнични", Отсъствия "Други" са много важен елемент от системата. Чрез тях се правят голяма част от изчисленията и обработките. Настройката на тези номенклатури е съобразена с всички изисквания на законодателството и покрива стандартните нужди за обработване на работните заплати.

Всички останали номенклатури са системни, основно свързани със законодателството. Те се поддържат от производителя на системата.