Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад Обучения

Добавяне на потребители


От началната страница избирате меню Системни настройки -> Потребители

Както се вижда на горната фигура, в табличен вид се визуализират всички съществуващи потребители. Всеки от тях може да бъде редактиран, както и да се създаде нов. Виж на долната фигура.

С натискане на бутон „Нов потребител” се отваря страница  „Потребители създаване”, в която трябва да се попълнят следните полета:

Към потребител – служебно поле, в което системата автоматично вписва към групата на кой главен потребител ще се присъедини новосъздадения;
Потребителско име;
Пълно име – трите имена на потребителя;
E-mail - вписва се адрес на електронна поща. Задължително е той да е реален, защото системата автоматично генерира парола и я изпраща на посочения адрес;
Смяна на паролата при първо влизане – ако е избрано, потребителят ще може да влезе  само след като първо смени автоматично генерираната парола;
Активен - показва дали потребителят има достъп до системата към текущия момент.

След като са попълнени всички полета, трябва да се натисне бутон „Запис” за завършване на процеса.