Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад Обучения

Създаване на фирма


От началната страница избирате меню Системни настройки -> Фирми

В работната област се вижда списък с всички фирми, създадени до този момент, ако има такива.

С натискане на бутон „Нова” се отваря страница за създаване на фирма. В работната област на тази страница са разположени полетата, в които се попълва нужната информация за създаване на фирма, като оцветените в по-тъмен фон са задължителни. Част от полетата са информационни.

 

Секция ФИРМИ

В тази секция се вписва информация за фирмата:

Име на фирмата
Седалище
БУЛСТАТ – вписва се Булстат за юридически лица и ЕГН за физически. Важно е те да са коректни, защото в противен случай няма да може да се направи запис
Идентификационен номер
Пощенски код
Адрес
Графичен знак - това е по-специално поле. В него се съхранява, в графичен вид, фирмен знак и може да се използва като "воден знак" в разпечатваните документи
Телефон 1, Телефон 2, Факс, E-mail, Интернет адрес
Начален период – избира се период, от който ще се започне работа
Поделение на НОИ.

 

Секция ДАННИ

Тук се въвежда информация за основните длъжности във всяка една фирма, както и името на лицето, заемащо съответната позиция. Данните са структурирани в две части:

Име на длъжността;
Име на човека, заемащ позицията.

 

След като се попълнят всички полета се натиска бутон „Запис”, с което се завършва процеса по създаване на фирма.