Вход за клиенти
Забравена парола
 • -
 • A
 • +

назад новини и събития

Справка по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за 2019 г.

13.02.2020

I. Файл за справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

 1. 1. Влизате в работен период 2019/12
 2. 2. Екран Граждански договори / Справки / Годишна справка
 3. 3. Избирате година 2019
 4. 4. Бутон „Автоматично създаване“. Минава процес. Създават се съответен брой редове на базата на изплатените граждански договори.
 5. 5. Маркирате редовете за предаване и следва бутон „Създаване на Декл. 73, ал. 1“
 6. 6. Чрез бутон „Към НАП“ създавате xml – файла за справката по чл. 73, ал. 1.
 7. 7. Получавате (download) файл с име Dec73_1_ГГГГ_ММ_ДД.zip, който съдържа xml – файл със същото име.

 

II. Файл за справка по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ

 1. 1. Влизате в работен период 2019/12
 2. 2. Екран Справки / Справка ДОД
 3. 3. Бутон „Автоматично попълване“, следва екран подобен на годишното преизчисляване на ДОД с полета „Година“ = 2019 и „Удръжка за преизчисляването“ = 560. Кликваме бутон „Автоматично попълване“. Минава процес. Програмата е създала новите бележки за всички лица, които са работили през годината.
 4. 4. В колоната „Вид“ има два варианта:
 5. - годишно изравняване – вариант 1 - лицето НЕ е на работа към 31.12.2019 г. В най-дясната колона „Основен работодател“ НЯМА чек.
 6. - годишно изравняване – вариант 2 - сумарна бележка за лицата, които към 31.12.2019 г. са при този основен работодател. Ако е въведена бележка „От друг работодател“ за такова лице, тя се отразява тук като отделен ред. В най-дясната колона „Основен работодател“ ИМА чек.
 7. - от друг работодател – въведена на ръка и после включена в горния вид вариант 2.
 8. 5. Маркирате всички бележки.
 9. 6. Следва бутон „Проверка“. Ако има съобщения за грешки те се анализират и коригират.
 10. 7. Маркирате всички бележки.
 11. 8. Бутон „Нова Декларация 73.6“
 12. 9. От бутон „Декларации“ влизате в таблица „Декларация по чл.73 ал.6“. Тук се пази хронология на приемането, т. е. колко пъти сте извършвали това действие. Можете да избирате коя порция от данни да ползвате, като кликнете на съответния ред.
 13. 10. Влизате в екран „Декларация по чл.73 ал.6 – справка“ и чрез бутон „Към НАП“ създавате xml – файла за справката по чл. 73, ал. 6.
 14. 11. Получавате (download) файл с име Dec73_6_ГГГГ_ММ_ДД.zip, който съдържа xml – файл със същото име.

Към всички новини Следваща Предишна