Вход за клиенти
Забравена парола
  • -
  • A
  • +

назад новини и събития

Нормативни и законодателни промени през 2019 г.

03.01.2019

Нормативни и законодателни промени през 2019 г.

1.Проценти за осигуровки както следва (няма промяна) :

ФОНД

Лични

Работодател

Общо

1959

1960

1959

1960

1959

1960

1. Пенсии

 

- 3 катег.

8.34+0.44=8.78

6.14+0.44=6.58

10.46+0.56=11.02

7.66+0.56=8.22

19.80

14.80

- 1,2 катег.

8.34+0.44=8.78

6.14+0.44=6.58

13.46+0.56=14.02

10.66+0.56=11.22

22.80

17.80

- ДЗПО-2 к.

-

7

7

- ДЗПО-1 к.

-

12

12

-соц.разходи 3 катег.

8.78+1.4+0.4=10.58

6.58+1.4+0.4=8.38

11.02+2.1+0.6=13.72

8.22+2.1+0.6=10.92

24.30

19.30

-соц.разходи 1, 2 катег.

8.78+1.4+0.4=10.58

6.58+1.4+0.4=8.38

14.02+2.1+0.6=16.72

11.22+2.1+0.6=13.92

27.30

22.30

2. ОЗМ

1.40

2.10

3.5

3. Безработица

0.40

0.60

1

4. ТЗПБ

По групи основни икономически дейности

5. УПФ

-

2.20

-

2.80

-

5

- соц. разходи

-

2.20

-

2.80

-

5

6. ГВРС

-

-

-

7. Здравно

3.20

4.80

8

 

2.Промени в законодателството

a) Минимална работна заплата за страната – от 1 януари 2019г. - 560 лв.(Постановление № 320от 20декември 2018г., ДВ, бр. 107от 2018г.).

b) Променя се минималния размер на осигурителния доход по икономически дейности и квалификационни групи професии. (ДВ, бр. 102 от 2018 г.). 

c) Има промени в таблицата за Диференцираните осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ” за 2019 г. (ДВ, бр. 102 от 2018 г.)

d) Има промени в Националната класификация на професиите и длъжностите.

e) Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 560 лв. (ДВ, бр. 102 от 2018 г.)

f) Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 400 лв. (ДВ, бр. 102 от 2018 г.)

 Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е база за  здравна осигуровка за болнични и неплатен отпуск е нов и е съответно 560 лв и 280 лв. 

g)Максимален месечен размер на осигурителния доход - 3000 лв. (променя се) (ДВ, бр. 102 от 2018 г.).

h) Осигуровката за фонд ГВРС не се удържа и за 2019 г. (ДВ, бр. 102 от 2018 г.)

i) Кодовете за плащане на осигуровките и данъка остават същите – 110000 за ДОД, 551111 за ДОО, 561111 за здравно и 581111 за ДЗПО.

j) Парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 и ал.2 - 380 лв..

k) Данъчно облекчение за трудоустроени лица - намаление на данъчната основа с 660 лв. месечно.

l) Необходимо присъщи разходи:

 - за доходи от наеми - 10%

 - за граждански договори - 25%

 - за авторски хонорари - 40%

 - за регистрирани земеделски производители - 60%

m)  За лица, работещи по граждански договор, авансов данък върху доходите се дължи върху разликатамежду облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

n) Авансов данък не се дължи, ако лицето е самоосигуряващо се, по смисъла на Кодекса за социалноосигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

o) Придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не сапредоставени от работодател или възложител вече не се облагат с авансов данък по чл.44а от ЗДДФЛ, асе облагат с окончателен данък 10 на сто от брутната сума съгласно чл.46, ал.1.

 

Екипът на Тонеган Ви пожелава успешна година!


Към всички новини Следваща Предишна